[1]
จิรนันทกาญจน์ ธ., “การใช้แบบเรียนออนไลน์ในการศึกษาแพทยศาสตร์”, Siriraj Med Bull, vol. 9, no. 2, pp. 98–106, Mar. 2017.