[1]
ฉายะจินดา เ., “การติดตามผู้สัมผัสโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่สามารถรักษาให้หายขาดได้”, Siriraj Med Bull, vol. 8, no. 2, pp. 83–88, Mar. 2017.