[1]
สุขพณิชนันท์ ส., “Senior-Freshy ในโรงเรียนแพทย์ศิริราช”, Siriraj Med Bull, vol. 6, no. 1, pp. 33–39, Mar. 2017.