[1]
บวรกิตติ ส., “ปฏิทัศน์รายงานเนื้อปอดและเยื่อหุ้มปอดผิดปรกติในคนงานโรงงานกระเบื้องมุงหลังคา”, Siriraj Med Bull, vol. 6, no. 1, pp. 46–47, Mar. 2017.