[1]
สถิรเรืองชัย ศ., “การรักษาความลับของผู้ป่วย”, Siriraj Med Bull, vol. 6, no. 2, pp. 95–100, Mar. 2017.