[1]
ธรรมลิขิตกุล ว., “เชื้อโรคดื้อยาปฏิชีวนะ (ยาต้านจุลชีพ) และการควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อดื้อยาปฏิชีวนะ”, Siriraj Med Bull, vol. 6, no. 2, pp. 117–120, Mar. 2017.