[1]
นวพันธุ์ ก., “การติดเชื้อของสะดือและการดูแลสายสะดือในทารกแรกเกิด”, Siriraj Med Bull, vol. 4, no. 3, pp. 83–87, Apr. 2017.