[1]
เพ็ชรยิ้ม ส., “การชักนำให้เกิดการเจ็บครรภ์ (Induction of Labor)”, Siriraj Med Bull, vol. 2, no. 1, pp. 21–30, Apr. 2017.