[1]
ฟองศิริไพบูลย์ ว., “แพทย์ออกชันสูตรพลิกศพ ณ ที่ที่พบศพ: หน้าที่หรือดุลพินิจ”, Siriraj Med Bull, vol. 2, no. 1, pp. 44–53, Apr. 2017.