[1]
เศรษฐบรรจง ส., “พิษวิทยากับการชันสูตรพลิกศพ Toxicology in Medicolegal Death Investigation”, Siriraj Med Bull, vol. 2, no. 2, pp. 84–91, Apr. 2017.