[1]
ปาลเดชพงศ์ เ., “การออกกำลังกายในน้ำ – ทางเลือกใหม่เพื่อสุขภาพ”, Siriraj Med Bull, vol. 2, no. 2, pp. 92–95, Apr. 2017.