[1]
สวัสดิ์มงคล ป., “ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการให้รหัสโรค หัตถการและการผ่าตัดของผู้ป่วยในที่โรงพยาบาลศิริราช (Factors influence the success of ICD coding for inpatients at Siriraj Hospital)”, Siriraj Med Bull, vol. 2, no. 3, pp. 121–130, Apr. 2017.