[1]
สุขพณิชนันท์ ส., “เตมเปราตูระ (Temperature)”, Siriraj Med Bull, vol. 1, no. 1, pp. 49–54, Apr. 2017.