[1]
สุวรรณกูล ภ., “ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ ทินรัตน์ สถิตนิมานการ”, Siriraj Med Bull, vol. 1, no. 1, pp. 61–63, Apr. 2017.