[1]
เลิศบรรณพงษ์ ต., “น้ำหนักตัวมารดากับการตั้งครรภ์: ปัจจัยที่สูติแพทย์อาจมองข้าม”, Siriraj Med Bull, vol. 1, no. 2, pp. 81–90, Apr. 2017.