[1]
ถิฐาพันธ์ ว., “ที่มาศัพท์แพทย์: ภาวะกะเทย (Hermaphrodite)”, Siriraj Med Bull, vol. 1, no. 2, pp. 105–106, Apr. 2017.