[1]
ธรรมลิขิตกุล ว., “โคลิสติน: ยาต้านจุลชีพสำหรับรักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรียกรัมลบดื้อยา”, Siriraj Med Bull, vol. 1, no. 3, pp. 152–158, Apr. 2017.