[1]
ถิฐาพันธ์ ว., “ที่มาศัพท์แพทย์: เสียงสะท้อน (Echo)”, Siriraj Med Bull, vol. 1, no. 3, pp. 159–160, Apr. 2017.