[1]
ดังก้อง แ., “การกายภาพบำบัดในผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อม”, Siriraj Med Bull, vol. 10, no. 2, pp. 115–121, Aug. 2017.