แซ่ก๊วย ว., เหลืองภัทรวงศ์ ศ. ., เส็มหมาด ส. ., และ ทิตอร่าม ส. . “การพยาบาลผู้สูงอายุที่มีภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่”. เวชบันทึกศิริราช, ปี 15, ฉบับที่ 4, ตุลาคาม 2022, น. 246-53, doi:10.33192/smb.v15i4.258125.