ธิคม ณภัทร, ชัยวัฒน์ อรอุมา, and จิตตวัฒนรัตน์ กวีศักดิ์. “ภาวะสับสนเฉียบพลันใน ผู้ป่วยหนักทางศัลยกรรม”. Siriraj Medical Bulletin 12, no. 3 (December 9, 2019): 196–201. Accessed March 1, 2024. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/228451.