กลับไปที่รายละเอียดของบทความ สถานการณ์การจัดการปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพจากสุรา ยาสูบ และสารเสพติดของชุมชน โดยใช้แนวคิดนวัตกรรมการดูแลภาวะเรื้อรัง ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีนี Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy