[1]
มูซอ อ.ฟ. 2018. โปรแกรมการจัดการสภาวะสุขภาพผู้สูงอายุสำเร็จรูป. วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ. 1, 2 (ธ.ค. 2018), 52–64.