[1]
พจมานพงศ์ ภ. 2019. การเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจผู้ป่วยสูงอายุกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดหลังการขยายหลอดเลือดหัวใจในระยะผู้ป่วยนอก. วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ. 2, 1 (เม.ย. 2019), 63–72.