[1]
จันทร์แก้ว ก. และ นฤมิตมนตรี ธ. 2020. ผลของยาสมุนไพรบำรุงน้ำนมต่อระดับการไหลของน้ำนมในมารดาหลังคลอด. วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ. 3, 2 (ส.ค. 2020), 41–51.