[1]
สามประดิษฐ์ ศ., นิ่มเดช ค. , โภคภิรมย์ ศ. และ แก้วอำไพ ส. 2020. รพ.สต.ติดดาว : ภาระหรือโอกาสการพัฒนางานเภสัชกรรมปฐมภูมิในชุมชน. วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ. 3, 3 (ธ.ค. 2020), 16–27.