[1]
ชาวสวนศรีเจริญ ก.เ., อัครวีรวัฒน์ ธ. และ คงสนิท เ. 2021. การประเมินผลโครงการสมาร์ทเบรนแอนด์เฮล ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562. วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ. 4, 1 (ม.ค. 2021), 27–42.