[1]
ไวชมภู น. 2021. การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยศาสตร์มณีเวช. วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ. 4, 2 (ก.ค. 2021), 219–232.