[1]
ละออ เ. 2022. การพยาบาลผู้ป่วยตั้งครรภ์นอกมดลูกที่มีภาวะช็อกจากการเสียเลือด. วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ. 5, 2 (พ.ค. 2022), 172–186.