[1]
วัฒนปัญญาเวชช์ จ. 2021. การจัดการปัญหาการนอน แบบไม่ใช่ยา เพื่อคุณภาพการนอนที่ดี. วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ. 4, 1 (เม.ย. 2021), 205–215.