[1]
เรืองอร่าม ส. , วาสนา ด., รัชตาธนรัชต์ ท. และ รักหาบ อ. 2021. การมีส่วนร่วมในการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของคณะทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิต อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี. วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ. 4, 2 (ส.ค. 2021), 109–125.