[1]
ประภาอินทร์ ป. 2020. แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการสร้างและต้นแบบพัฒนานวัตกรรมสุขภาพ. วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ. 3, 3 (ธ.ค. 2020), 132–142.