[1]
ทองธรรมชาติ ป., ฟักคำ ศ. , ยันตรปกรณ์ อ. และ พูนธนานิวัฒน์กุล เ. 2021. การพัฒนาแผ่นแปะไฮโดรเจลสมุนไพรพอกเข่าบรรเทาอาการปวดเข่าสำหรับผู้มารับบริการที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางแม่นาง จังหวัดนนทบุรี. วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ. 4, 3 (พ.ย. 2021), 67–79.