[1]
ยกพลชนชัย ช., แพงประโคน ญ. และ ดวงศรี จ. 2022. ผลของโปรแกรมความปลอดภัยในการป้องกันการเกิดเพลิงไหม้ครัวเรือน บ้านบก อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี. วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ. 5, 2 (เม.ย. 2022), 1–17.