[1]
ตามเดช ด. และ ใจเที่ยง ณ. 2022. การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพจังหวัดพะเยา . วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ. 5, 1 (เม.ย. 2022), 78–92.