[1]
เทพอักษร พ. 2021. มองผ่านกรอบแนวทางการศึกษาด้านสุขภาพของพิภพโลก (Planetary Health) . วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ. 4, 3 (ธ.ค. 2021), 225–228.