[1]
กลางประพันธ์ ส., ธานี ณ. และ พิมพ์พรม น. 2022. การศึกษาคุณสมบัติทางเคมีกายภาพและการเปรียบเทียบองค์ประกอบทางเคมีของโกฐกระดูกและกระทือ สมุนไพรที่ใช้แทนกันได้ตามทฤษฎีการแพทย์แผนไทย. วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ. 5, 3 (ธ.ค. 2022), 98–113.