[1]
รักษ์ศรี ส. , ธีระรัตนสุนทร พ. , สถิรปัญญา จ. และ เพ่งพิศ ส. 2022. สถานการณ์วัณโรคดื้อยาในผู้ป่วยวัณโรคที่โรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา. วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ. 6, 1 (ธ.ค. 2022), 1–12.