[1]
สุธีรางกูร พ., สมิทธิ์นราเศรษฐ์ อ. , มากมา ม. และ แก้วอนันต์ ช. 2023. ประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยมะเร็งในชุมชนกึ่งเมือง. วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ. 6, 3 (พ.ย. 2023), 24–36.