(1)
มูซอ อ. ฟ. โปรแกรมการจัดการสภาวะสุขภาพผู้สูงอายุสำเร็จรูป. วสส 2018, 1, 52-64.