(1)
จันทร์แก้ว ก. .; นฤมิตมนตรี ธ. . ผลของยาสมุนไพรบำรุงน้ำนมต่อระดับการไหลของน้ำนมในมารดาหลังคลอด. วสส 2020, 3, 41-51.