(1)
ไวชมภู น. การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยศาสตร์มณีเวช. วสส 2021, 4, 219-232.