(1)
ละออ เ. การพยาบาลผู้ป่วยตั้งครรภ์นอกมดลูกที่มีภาวะช็อกจากการเสียเลือด. วสส 2022, 5, 172-186.