(1)
วัฒนปัญญาเวชช์ จ. การจัดการปัญหาการนอน แบบไม่ใช่ยา เพื่อคุณภาพการนอนที่ดี. วสส 2021, 4, 205-215.