(1)
ประภาอินทร์ ป. . แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการสร้างและต้นแบบพัฒนานวัตกรรมสุขภาพ. วสส 2020, 3, 132-142.