(1)
ยกพลชนชัย ช.; แพงประโคน ญ. .; ดวงศรี จ. ผลของโปรแกรมความปลอดภัยในการป้องกันการเกิดเพลิงไหม้ครัวเรือน บ้านบก อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี. วสส 2022, 5, 1-17.