(1)
กลางประพันธ์ ส.; ธานี ณ. .; พิมพ์พรม น. . การศึกษาคุณสมบัติทางเคมีกายภาพและการเปรียบเทียบองค์ประกอบทางเคมีของโกฐกระดูกและกระทือ สมุนไพรที่ใช้แทนกันได้ตามทฤษฎีการแพทย์แผนไทย. วสส 2022, 5, 98-113.