(1)
มาตา ส. .; ธรรมพร จ. . ผลของการนวดกระตุ้นการไหลของน้ำนมและประคบสมุนไพร ในมารดาหลังคลอดโรงพยาบาลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์. วสส 2023, 6, 59-71.