[1]
บิลหลี จ., “ผลของโปรแกรมบรรเทาอาการปวดเข่าด้วยตนเองในผู้สูงอายุที่มีภาวะข้อเข่าเสื่อม”, วสส, ปี 1, ฉบับที่ 2, น. 42–51, ธ.ค. 2018.