[1]
jutaporn ngamwilai, “ประสิทธิผลของโปรแกรมการออกกำลังกายด้วยนวัตกรรมไม้นวดยางยืดสำหรับผู้สูงอายุ”, วสส, ปี 1, ฉบับที่ 3, น. 1–12, ธ.ค. 2018.